U nas zdobędziesz cenne doświadczenie i umiejętności.

Dział Handlowy

Wymagania

znajomość rysunku technicznego.
znajomość j. niemieckiego (j.angielski mile widziany)
operatywność i umiejętność pracy w zespole
znajomość obsługi komputera
prawo jazdy
mile widziana znajomość branży: hydraulika siłowa

Serwis

Wymagania

znajomość rysunku technicznego.
znajomość j. niemieckiego (j.angielski mile widziany)
operatywność i umiejętność pracy w zespole
znajomość obsługi komputera
prawo jazdy
przewidywana praca między innymi w branży morskiej

CV proszę przesłać na adres e-mail m.wieczorek@westhydraulics.pl

W tytule wiadomości proszę wpisać: CV praca

Lub za pomocą formularza kontaktowego

FORMULARZ ELEKTRONICZNY – OFERTY PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WEST HYDRAULICS S. C. z siedzibą w Szczecin, ul. Stanisława Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: odpowiedzi na zapytanie Pani/Pana umieszczone w formularzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
 3. WEST HYDRAULICS S. C. nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody- dalszych procesach rekrutacyjnych.
 5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.
 6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 5 lat . Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 10. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 12. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.

Mam ukończone 13 lat i jestem osobą uprawnioną do samodzielnego wyrażenia zgody, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę WEST HYDRAULICS S. C. z siedzibą w Szczecin, ul. Stanisława Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin;